Vacantia

Pokochaj Wodę

Wiemy, jak ważne jest motywowanie dzieci do pracy. Pierwszy rok nauki, to wiele zabaw i przyjemności, jednak w kolejnych latach zdecydowanie zwiększa się ilość przepływanych dystansów, a zmniejsza czas na zabawę. Dlatego wprowadziliśmy "Certyfikaty", określające kolejne stopnie wtajemniczenia. Wyznaczają one dzieciom cel w kolejnych latach nauki, motywują do pracy i systematycznego uczęszczania na zajęcia. Potwierdzeniem zdobytych umiejętności jest używanie czepka pływackiego z naszym logo, w kolorze przypisanym do określonego certyfikatu.
Na zakończenie roku szkolnego, organizujemy imprezę podsumowującą pracę, wykonaną przez uczestników zajęć w danym roku szkolnym. To "pływackie święto" nazwaliśmy  "Egzaminem Sprawnościowym". 
O dopuszczeniu do egzaminu i poziomie na jaki będzie zdawać dziecko decyduje instruktor prowadzący z nim zajęcia. Osoby, które nie mają uregulowanych składek za bieżący rok szkolny nie mogą uczestniczyć w egzaminie.
Musicie Państwo wiedzieć, że frekwencja na zajęciach poniżej 70% jest często zbyt niska, aby dziecko podwyższyło umiejętności na tyle, by mogło przystąpić do egzaminu. Frekwencja większa niż 90% często pozwala dzieciom z pierwszych czterech poziomów "przeskakiwać" o dwa stopnie.
Dlatego prosimy wspierajcie i motywujcie swoje pociechy do pracy, aby na wspomnianym egzaminie cieszyć się ich kolejnymi sukcesami.

Poniżej zamieszczamy linki opisujące kolejne poziomy. Kolory tła tekstu odpowiadają kolorom czepków jakie oprócz dyplomów, pucharów i słodyczy, otrzymują dzieci po zdanym egzaminie. 

  1. Boberek
  2. Już Pływam
  3. Raczek
  4. Karta Pływacka Vacanti
  5. Leszcz
  6. Dobry Pływak
  7. Wytrzymały Pływak
  8. Pływam jak Tarzan
  9. Wilk Morski