Vacantia

Pokochaj Wodę

Zależy nam, aby obecność dzieci na zajęciach była możliwie jak najwyższa.

Wysoka frekwencja na zajęciach:

  • pozwala utrzymać cenę,
  • sprawia, że poziom umiejętności w grupie jest bardzo wyrównany, dzięki temu instruktor może bez obaw wprowadzać nowe ćwiczenia, a dzięki temu umiejętności uczestników szybko rosną,
  • przyczynia się, oprócz poprawy techniki, do wzrostu wytrzymałości, dzięki którym dziecko na zajęciach nie czuje się słabsze od swoich kolegów i koleżanek. Poczucie własnej słabości sprawia, że nie koncentruje się na prawidłowym wykonywaniu ćwiczeń, a tylko na nadążaniu za grupą. Grupa tymczasem, wykonując prawidłowo ćwiczenia, poprawia swoją technikę z każdymi zajęciami powiększa swoją przewagę nad nim. Potęguje to frustrację i często w konsekwencji sprawia, że dziecko nie chce uczęszczać na zajęcia,
  • daje dziecku poczucie świadomości posiadanych umiejętności, co sprawia, że czują się pewnie na egzaminie podsumowującym rok szkolny.

Aby zachęcić dzieci do systematycznej pracy ustanowiliśmy nagrodę za 100% frekwencję na zajęciach zwaną często "setką". Nagroda wręczana jest podczas dekoracji na corocznym "Egzaminie sprawnościowym" (czytaj więcej). Wartość nagrody to kwota około 100zł.

W pierwszym roku nauki osiągnięcie "setki" jest dość trudne, ale możliwe, w kolejnych latach wielu uczestnikom udaje się ją uzyskać, są nawet całe grupy, które uzyskują taki wynik.

Zatem wspierajcie i motywujcie Państwo dzieci, aby i one znalazły się w gronie laureatów tej "ambitnej" nagrody.

 

Zasady przyznawania w/w nagrody

  • frekwencja liczona jest od rozpoczęcia prowadzenia zajęć pływania w roku szkolnym do ich zakończenia przez Vacantię. Oznacza to, że dziecko, które rozpocznie zajęcia np. w styczniu (nawet jeśli od tego miesiąca utworzono grupę) nie będzie uwzględniane do przyznania nagrody;
  • istnieje możliwość odpracowania 2 nieobecności w innym terminie, po wcześniejszym ustaleniu tego terminu z instruktorem prowadzącym zajęcia z dzieckiem;
  • termin odpracowania może być zarówno po, jak i przed planowaną nieobecnością;
  • nie może być jednak wcześniejszy niż 4 tygodnie od rozpoczęcia prowadzenia zajęć przez Vacantię w danym roku szkolnym oraz musi nastąpić przed "Egzaminem sprawnościowym" w danym roku szkolnym;
  • nagroda może być przyznana po uregulowaniu wszystkich składek w danym roku szkolnym.
  • w sytuacjach losowych, w których Vacantia nie będzie mogła przeprowadzić zaplanowanej na dany rok szkolny liczby zajęć, zastrzegamy prawo do zmiany regulaminu, lub całkowitego odwołania przyznania w/w nagrody.