Vacantia

Ucz się, baw i odpoczywaj razem z nami.

Image
Szkolenie, którego celem jest przygotowanie do egzaminu na stopień Młodszego Ratownika WOPR.

Zadaniem uczestników jest opanowanie umiejętności z zakresu: technik ratownictwa wodnego, obsługi podstawowego sprzętu ratunkowego, technik udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie zakończymy egzaminem w maju 2022r.

  Wymagania:
 • ukończony 12 rok życia w dniu egzaminu,
 • karta pływacka lub specjalna karta pływacka,
 • dobry stan zdrowia.
  Pierwszeństwo udziału mają uczestnicy szkolenia pływackiego na poziomie "Tarzana" i "Wilka Morskiego"

  Zajęcia będą odbywać się w czwartki o godz. 19.15 w basenie na osiedlu Rządz w okresie od września 2021r. do maja 2022r.
  W dniu 23 września 2021 (godz. 19:15) przeprowadzimy test sprawności, na którym uczestnicy będą płynąć 200m sposobem dowolnym na czas oraz przepłyną nie mniej niż 10m pod powierzchnią wody.

  Na przełomie maja i czerwca dbędzie szkolenie dające kwalifikacje do pracy w charakterze ratownika, organizowane przez Zarząd WOPR w Toruniu. Będzie ono sfinansowane z Unijnego projektu: „Ratownik Wodny- nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego” skierowany do osób z wykształceniem podstawowym i średnim. Oznacza to, że jego uczestnicy nie poniosą żadnych kosztów. Szkolenie obejmie Kurs na Ratownika Wodnego, Kurs Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej oraz Patent Sternika Motorowodnego. Osoby uczestniczące w naszym szkoleniu, które w dniu rozpoczęcia w/w kursów osiągną pełnoletność i spełnią pozostałe wymogi formalne (dobry stan zdrowia, mieszkają bądź uczą się lub pracują w województwie Kujawsko-Pomorskim i oczywiście pozytywnie zdadzą egzamin sprawnościowy) będą miały pierwszeństwo udziału w tym szkoleniu.


  Wyślij zgłoszenie