Vacantia

Pokochaj Wodę

Start

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywnego Wypoczynku VACANTIA z siedzibą w Grudziądzu zwanym dalej „Administratorem”.

1. Dane kontaktowe Administratora:

Stowarzyszenie Aktywnego Wypoczynku VACANTIA, ul. Skarżyńskiego 5/52, 86-300 Grudziądz.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Dariusz Montrymowicz, ul. Skarżyńskiego 5/52, 86-300 Grudziądz, adres e-mail postmaster@vacantia.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) prowadzenia  działalności statutowej SAW "Vacantia, w szczególności organizacji obozów, wycieczek, spływów kajakowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,  kursów nauki i doskonalenia pływania oraz innych imprez organizowanych. Podstawa prawna przetwarzania pozyskanych danych: art. 6 ust.1 pkt. b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

b) marketingowym - na podstawie udzielonej zgody - polegającym na przesyłaniu na Państwa adres e-mail oraz numer telefonu informacji ogólnych o ofertach, promocjach usług Administratora oraz 
na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert. Podstawa prawna przetwarzania pozyskanych danych: art. 6 ust.1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wspierające wykonanie umowy, w szczególności księgowe, kadrowe, prawnicze, informatyczne, transportowe, ubezpieczeniowe.

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wykonania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła lub do czasu odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych.

7. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz danych osobowych swojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W oparciu o przekazane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.